Wycena
* - pola zaznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione

Dane osobowe:
firma*: imię i nazwisko*:
tel. kontaktowy*: e-mail*:
wyślij kopię zlecenia wyceny do mnie
Dane przedmiotu wyceny:
Rodzaj obiektu*: Lokal mieszkalny
Budynek mieszkalny
Grunty
Nieruchomość komercyjna
miasto*: lokalizacja:
ulica/nr*:
krótki opis:
Cena:--

Powyższe stawki są ustalone dla nieruchomości położonych w odległości do 60 km od miasta Elbląga. Czas sporządzenia wyceny wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z kosztem sporządzenia wyceny nieruchomości.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zlecenia.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.Wycena nieruchomości
Wycenę nieruchomości wykonuje rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.