* - pola zaznaczone gwiazdką muszą zostać wypełnione

Dane osobowe:
firma*: imię i nazwisko*:
tel. kontaktowy*: e-mail*:
wyślij kopię zlecenia wyceny do mnie
Dane przedmiotu wyceny:
Rodzaj obiektu*: Lokal mieszkalny
Budynek mieszkalny
Grunty
Nieruchomość komercyjna
miasto*: lokalizacja:
ulica/nr*:
krótki opis:
Cena:--

Powyższe stawki są ustalone dla nieruchomości położonych w odległości do 60 km od miasta Elbląga. Czas sporządzenia wyceny wynosi do 7 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia.

Oświadczam, że zapoznałem się z kosztem sporządzenia opinii nieruchomości.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego zlecenia.
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o celu zbierania tych informacji, prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania.


Opinia o wartości
Opinię w wartości nieruchomości wykonuje pośrednik w obrocie nieruchomościami. Pośrednik w obrocie nieruchomościami może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomości.